WWW.SUGURUPUZZLES.COM

TENNER GRID (TAFELS OEFENEN)

suguru puzzle   tectonic puzzel

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


NIV         PUZZEL  
T X
1 2 3
4 5 6
7 8 9
E 0
1 2 3
4 5 6
7 8 9
Tenner Grid (ook bekend als From 1 to 10, Zehnergitter of Grid Ten) bestaat uit een 3 rijen met tien vakjes per rij. Beschouw de rechthoek verticaal als 10 kolommen met keersommen (=cijferend vermenigvuldigen).

 • De eerste rij bevat de 1ste factor van de vermenigvuldiging.
 • De tweede rij bevat de 2de factor.
 • De derde rij bevat het product, de uitkomst van de vermenigvuldiging.

Het is jouw taak om de vakjes zo in te vullen dat de 1ste en de 2de rij de cijfers 1 tot en met 10 bevat.

 • In kolommen mogen de cijfers onder elkaar herhaald worden.
 • De cijfers in diagonale buurcellen moeten verschillend zijn.

TIP: gebruik de pijltjestoetsen om de GROENE CURSOR te verplaatsen.

Volg de werkwijze hieronder om de keersommen te maken.

 • NIV: kies je beginniveau. Het aantal puzzels vind je tussen haakjes.
 • PUZZEL: vul het nummer in van de Tenner Grid waarmee je aan de slag wil.
 • START: deze puzzel wordt nu klaargezet voor jou.
 • Klik op VOLG. om direct naar volgende Tenner Grid over te stappen.
 • Kies een vakje waar je een cijfer/getal wil plaatsen. Dit vakje kleurt GROEN.
 • Onder T kan je een tiental kiezen.
 • Onder E kan je een eenheid kiezen.
 • Kies X bij rubriek T om vak leeg te maken.
 • Klik op ✓ om de Tenner Grid puzzel te controleren. De foute cellen kleuren ROOD. Bij een correcte puzzel kleuren alle cellen GEEL.
 • Klik op OPL om de oplossing van de puzzel te bekijken.