WWW.SUGURUPUZZLES.COM

PUZZELS VOOR KINDEREN

suguru puzzle   tectonic puzzel

NUMBER CROSS MAAL (5X5)

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


NIV     PUZZEL  
     

Number Cross Maal is een variant van de Number Cross puzzels om maaltafels te oefenen. Bij deze logische puzzels krijgt u eveneens een raster vol met cijfers. Buiten het raster bovenaan en links staan er ook getallen.

U dient nu cijfers in het veld weg te strepen (=er verschijnt een kruis) zodat de vermenigvuldiging van de resterende cijfers overeenstemt met de getallen bovenaan en links buiten het raster. Door tweemaal op een grijs vak dit klikken, wordt deze wit. Dit betekent dat u dit cijfer nodig heeft.

Klik op een getal buiten het raster en de achtergrondkleur wordt WIT. Dit is handig om aan te duiden welke getallen al overeenstemmen met de gekozen cijfers in het raster.

 • Niveau 1: maaltafels 2 en 5.
 • Niveau 2: maaltafels 4 en 8.
 • Niveau 3: maaltafels 3 en 6.
 • Niveau 4: maaltafels 9 en 7.

Per rij of kolom blijven er 2 of meer cijfers over!

Volg de instructies hieronder om de Number Cross puzzels van deze website te maken.

 • NIV: kies jouw startniveau. Tussen haakjes staat het aantal puzzels per niveau.
 • PUZZEL : vul het nummer in van de puzzel die je wil maken.
 • START: de puzzel van jouw keuze wordt nu geladen.
 • Klik op een GRIJS vakje om door te strepen. Er verschijnt een KRUIS.
 • Klik op een vakje met een KRUIS om te veranderen in WIT. Dit vakje is nu actief.
 • Klik op een WIT vakje om opnieuw GRIJS te maken. Dit vakje is weer neutraal.
 • Klik op ✓ om de puzzel te controleren op fouten.
 • Klik op OPL om oplossing te tonen.