WWW.SUGURUPUZZLES.COM

PUZZELS VOOR KINDEREN

suguru puzzle   tectonic puzzel

EDU CALCUDOKU 8x8 MAALTAFELS

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
NIV     PUZZEL  
    

Met deze Edu Calcudoku 8x8 puzzels kan u al de voornaamste maaltafels oefenen.

Op onze website hebben we de regels van de calcudoku aangepast om gerichter rekenonderdelen te oefenen. Bij deze kenken puzzels bestaan gebieden ​​meestal uit 2 horizontale of verticale vakjes. Gebieden met slechts 1 vak kunnen afzonderlijk bestaan of diagonaal verbonden zijn met een ander gebeid dat slechts 1 vak omvat.

In het eerste vakje van elke groep bevindt zich de rekenopdracht. Gebruik je kennis van de maaltafels om de 2 factoren met elkaar te vermenigvuldigen. Het product vul je in als antwoord. De volgorde van de cijfers wordt bepaald door de puzzel. Zo kan het dat je bij 7x6 eerst de 2 en dan de 4 dient in te vullen.


CALCUDOKU ONLINE

TIP: gebruik de toetsen met pijltjes om de CURSOR in het raster te verplaatsen. Lukt dit niet, klik dan éénmaal in een willekeurig vakje.

Volg de onderstaande stappen om de kenken puzzel op te lossen en de maaltafels te oefenen.

  • NIV: er is maar 1 niveau. Het aaantal beschikbare puzzels staat tussen haakjes.
  • PUZZEL: vul het nummer in van de puzzel die je wil oplossen.
  • START: de caldudoku van jouw keuze wordt geladen.
  • Kies een hokje waar je een cijfer wenst te plaatsen. Dit hokje kleurt geel.
  • Kies één van de 8 grote cijfers als je zeker bent.
  • Kies één of twee van de 8 kleine cijfers om mogelijke cijfers te kiezen.
  • Kies je een cijfer dat al in het hokje staat, dan wordt dit cijfer verwijderd.
  • Klik op ✓ om de puzzel na te zien op fouten. De verkeerde hokjes kleuren rood. Als de calcudoku helemaal correct is, dan kleuren al de hokjes geel.
  • Klik op OPL om de oplossing van de kenken te tonen.